Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động Kosy
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:23,3ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động Kosy
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:23,3ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3