Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Kosy
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:23 Số tầng:
Quy mô:22 ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Kosy
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:23
Số tầng:
Quy mô:22 ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 4/2023
3