Chủ đầu tư: Tập đoàn Kosy Group
Loại: Biệt thự Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:16 Số tầng:
Quy mô:20ha Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Chủ đầu tư: Tập đoàn Kosy Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:16
Số tầng:
Quy mô:20ha
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
3