Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Kosy
Loại: Đất nền Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block:10 Số tầng:
Quy mô:6,5ha Mật độ xây dựng:80%
Số căn hộ:141 Ngày hoàn thành:Quý IV/2022
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động sản Kosy
Loại: Đất nền
Trạng thái:Chưa mở bán
Số Block:10
Số tầng:
Quy mô:6,5ha
Mật độ xây dựng:80%
Số căn hộ:141
Ngày hoàn thành:Quý IV/2022
3