Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động Kosy
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17 Số tầng:36
Quy mô:40,7 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bất động Kosy
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17
Số tầng:36
Quy mô:40,7 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
3